Tanévkezdési támogatás
2023. szeptember 4.
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai – és tanévkezdési kiadások enyhítésére a 2023/2024-as tanévre is biztosít támogatást:

Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást. Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás biztosítása kérelemre indul és jövedelemhez kötött. (akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, azaz 285.000. Ft-ot, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét, azaz 427.500 Ft-ot.)

A kérelmek 2023. szeptember 29. napjáig nyújthatók be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmeket formanyomtatványon az Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.
A kérelemmel együtt iskolalátogatási igazolást kell leadni.
A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett, büntetőjogi felelősségük tudatában tett nyilatkozata szükséges.

A támogatás kifizetése 2 részletben történik.

Akik 2023. szeptember 15. napjáig beadják kérelmüket iskolalátogatási igazolással együtt, azok 2023. szeptember 22. napjától kifizetésre kerülnek, a többi kérelem kifizetése 2023. október 6. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke: óvodások: 10.000 Ft, általános iskola: 16.000 Ft, közép- és szakmunkás diákok: 18.000 Ft, felsőoktatásban részesülők: 24.000 Ft.
Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is (kötelező jogszabályi előírás), gyermekük érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.

Igal, 2023. 08. 24.

Obbás Gyula
polgármester
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.