Értesítés - iparűzési adó fizetéshez kiegészítés
2023. január 17.
Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség - elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A megnyitott számla adatai:
Önkormányzat neve: Igal Város Önkormányzata
Számla száma: 50431245-10003413
Számla IBAN száma: HU57 5043 1245 1000 3413 0000 0000

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution") Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent") bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat - pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett - helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani!


Igal, 2023.január 16.

Fülöp László
jegyző


Igali Adventi Programok 2022
2022. november 14.
Kedves Igaliak! Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezzük a Városi Karácsonyi ünnepségünket 2022. december 16-án. Emellett számos ünnepi kísérő programmal is szeretnénk szebbé és meghittebbé tenni az adventi időszakot.


ADVENTI PROGRAMOK:

November 25. (péntek) 16:00 óra
Adventi kézműves foglalkozás
(Városi könyvtár)

November 27. (vasárnap) 17:00 óra
Gyertyagyújtás az adventi koszorúnál a középső csoportos óvodásokkal
(Templomtér)

December 3. (szombat) 11:00 óra
Városi Mikulás a Temloptéren
(Templomtér)

December 4. (vasárnap) 15:00 óra
Adventi Hangverseny a Szent Anna Templomban

December 12. (hétfő) 16:00 óra
Kézműves foglalkozás a Városi Könyvtárban
(Városi könyvtár)

December 16. (péntek) 17:00 óra
Városi Karácsonyi Ünnepség
(Templom tér)

Az ünnepi műsor után minden jelenlévőt vendégül látunk forralt borral, teával, kenyérlángossal és süteménnyel.

Kérjük, amennyiben lehetősége engedi, süteménnyel, pogácsával szíveskedjen a rendezvény sikeréhez hozzájárulni!

A rendezvények szervezője és fő támogatója Igal Város Önkormányzata!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Értesítés - Áramszünet Igal területén
2022. november 14.
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.11.22.-én várhatóan 08:00-tól várhatóan 16:00-ig gyengeáramú hálózat építése miatt áramszünet lesz az alábbi felhasználási helyeken:
7275 Igal, Szent István utca páros oldal 2
7275 Igal, Szent István utca páratlan oldal 1-15, 19-23

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje
alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-al
megkötött – a leválasztás feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás előírásai
szerint szabad. Amennyiben rendelkezik aggregátorral és azt használni szeretné,
kérjük jelentse be az áramszünet előtt legalább 5 munkanappal az
aramhalozat@eon.hu e-mail címre.
Meghívó- Márton Napi Vigadalomba (november 12.)
2022. október 28.
Igal Város Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Márton-napi Vigadalomba, ahol mindenkit vendégül látunk egy finom ebéddel és hozzá itallal!

Helyszín: Fürdővel szemben található Fesztivál park
Ideje: 2022. november 12. de. 10:00 órától

A jó hangulatról a zenét fúvósok szolgáltatják!Gyermekeknek ingyenes:
ringlis, légvár, körhinta

Vásári forgatag

Amennyiben lehetősége engedi süteménnyel szíveskedjen hozzájárulni a rendezvény sikeréhez! A süteményt a fürdő előtti sátornál kérjük leadni a rendezvény napján 10-12 óráig! Felajánlását előre is köszönjük!
2022. október 17.
Igal Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezett ünnepi megemlékezésre.

Tájékoztató - Kormányablakbuszban történő ügyintézés (október 24-én)
2022. szeptember 14.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy mobilizált ügyfélszolgálat keretében kormányablakbusz érkezik településükre, melynek során személyi okmányokkal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, lakcímkártya, útlevél, ügyfélkapu, parkolási igazolvány, diákigazolvány), gépjármű okmányokkal, lejárt okmányokkal, valamint a kormányablakban indítható ügyekkel kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség.

Ideje: 2022. október 24-én 10:00 - 11:00

Helye: Polgármesteri Hivatal parkolója (Ady Endre utca felől)
7275 Igal, Szent István utca 107.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kormányablakbuszban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség, valamint a postán csekk útján történő befizetés is biztosított, készpénzben történő fizetésre nincs lehetőség!

Somogy Megyei Kormányhivatal
Tanévkezdési támogatás
2022. augusztus 9.
Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai – és tanévkezdési kiadásainak enyhítésére a 2022/2023-as tanévre is biztosít támogatást:
A pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik. A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérheti a támogatást. Pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat. A támogatás feltétele továbbá, hogy a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül.
Az előző évek gyakorlatától eltérően a támogatás biztosítása kérelemre indul és
jövedelemhez kötött. (akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeres mértékét, azaz 285.000. Ft-ot, valamint gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a nyugdíjminimum tizenötszörös mértékét, azaz 427.500 Ft-ot.)
A kérelmek 2022. szeptember 16. napjáig nyújthatók be. A határidő elmulasztása
jogvesztő. Tanévkezdési támogatás megállapítására irányuló kérelmeket formanyomtatványon az Igali Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.
A kérelemmel együtt az iskolalátogatási igazolást kell leadni.
A jövedelmekről a szülők kérelmen feltüntetett, büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata szükséges.

A támogatás kifizetése 2 részletben történik. Akik 2022. augusztus 22. napjáig beadják kérelmüket iskolalátogatási igazolással együtt, azok 2022. augusztus 24. napjától kifizetésre kerülnek, a többi kérelem kifizetése 2022. szeptember 19. napjától kerül kifizetésre.

A támogatás mértéke:
óvodások: 10.000 Ft,
általános iskola: alsó tagozatos diákok: 14.000 Ft,
felső tagozatos diákok: 16.000 Ft,
közép- és szakmunkás diákok: 18.000 Ft,
felsőoktatásban részesülők: 24.000 Ft.

Kérjük Önöket, hogy a megváltozott feltételek ellenére is (kötelező jogszabályi előírás),gyermekük érdekét figyelembe véve igényeljék a támogatást.

Igal, 2022. 08. 09.

Obbás Gyula
polgármester
60 éves ünnepi strand fesztivál az Igali-Gyógyfürdőben (aug 19-21.)
2022. július 27.
Kedves Vendégeink!
Az augusztus 19-21. közötti ünnepi programjainkat megpróbáljuk az előre meghirdetett módon megtartani, ugyanakkor a várható esős időjárás függvényében, amire ráhatásunk nincsen, ezek némileg módosulhatnak, legrosszabb esetben részben elmaradhatnak, szem előtt tartva a vendégek, a fellépők és a technikai berendezések biztonságát. Kérjük, hogy ennek tudatában látogassanak el hozzánk a hétvégén, hiszen egy esetlegesen elmaradt program miatt belépőjegyet visszaváltani nem tudunk! Megértésüket köszönjük szépen!

Esős/viharos időben, kérjük legyetek tekintettel a következőkre:

A fürdő, különösen a fedett rész, az öltözők és a belső medencék befogadó képessége korlátozott. Esős időben nem üzemelnek a csúszdák.Az időjárástól függően biztonsági okokból, átmenetileg korlátozhatjuk az igénybe vehető medencéket. A koncerteket csak megfelelő időjárás esetén tudjuk zavartalanul megtartani.

A programváltozás jogát fenntartjuk!Idén augusztus 19-21. között kerül megrendezésre az Igali Strand Fesztivál, amely a fürdővendégek körében minden évben az egyik legnépszerűbb nyári rendezvényünk! Az idei program különlegességét az adja, hogy fürdőnk most augusztus 20-án ünnepli megnyitásának 60. évfordulóját, erre emlékezve fürdőnkben augusztus 7-től fotókiállítást is megtekinthetnek a vendégek (60 év 60 képben címmel).

A gondtalan strandolás mellett színes színpadi programokkal, sztárvendégekkel, családi játék lehetőségekkel illetve gyermekműsorral valamint augusztus 20-án este 10-ig tartó hosszabbított nyitva tartással várunk Benneteket az ünnepi hétvégén!


PROGRAMOK:

2022. augusztus 19. (péntek)
Nyitva tartás: 9:00-20:00 óráig

15:00 órakor köszöntő beszédek:
Pozsár Sándor, Igal-Fürdő Kft. ügyvezetője
Kántás Zoltán, Magyar Fürdőszövetség elnöke

14:00-18:00 óráig Zenés fürdőzés a FOREVER DUO-val
16:00 SZTÁRVENDÉG: KORDA GYÖRGY & BALÁZS KLÁRI

2022. augusztus 20. (szombat)
Nyitva tartás: 9:00-22:00 óráig

A fürdő ezen a napon hosszított nyitva tartással 22:00 óráig tart nyitva.

14:00 órától ZENÉS FÜRDŐZÉS: RETRO DISCO - DJ. ÁBEL
15:00 SZTÁRVENDÉG: WEISZ VIKTOR
16:00 SZTÁRVENDÉG: KOVÁCS KATI

A zenés fürdőzés 21:00 óráig tart. A medencékben 21:30-ig lehet tartózkodni, a fürdő területét 22:00 óráig kell elhagyni. Az óriáscsúszda, az olasz medence, az úszó medence és belső termál medencék normál nyitva tartás szerint üzemelnek.
A külső gyermekmedencék és a belső élményrész 21:00 óráig üzemel.
21:30-ig a külső termál medencékben és a belső udvari jacuzziban lehet tartózkodni.

Ezen a napon 19:00 órától esti kedvezményes jegyek is válthatóak a pénztárban.
Felnőtt (20-60 év): 2.000 Ft
Szépkorú (60 év felett): 1.600 Ft
Ifjúsági (4-20 év): 1.500 Ft

2022. augusztus 21. (vasárnap)
Nyitva tartás: 9:00-20:00 óráig

Ingyenes játszóház, ugráló vár, népi játékok, kézműves foglalkozás, arc és csillámfestés - AZ ESŐS IDŐ MIATT ELMARAD!

GRIMASK BÁBSZÍNHÁZ előadása (jó idő esetén a külső gyermek medencék mellett) AZ ESŐS IDŐ MIATT ELMARAD!

14:00-18:00 óráig Zenés fürdőzés a FOREVER DUO-val
16:00 SZTÁRVENDÉG: SZABÓ ÁDÁM

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az ünnepi időszakban (aug. 19-21.) kezelőlappal érkező vendégeket nem tudunk fogadni. Megértésüket köszönjük!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Keresés
Webkamera
Webcam
Hirdetés
Pek-Snack Kft.